Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Audicions didàctiques a l'escenari

LA TOMASA: Història del la música afrollatina.

 

LA TOMASA: Història del la música afrollatina.

Cicle Superior de Primaria i Secundaria.

Gènere: Músiques afrollatines i modernes, Dansa.

 

La Tomasa, és una audició/espectacle que ens mostra algunes de les músiques, ritmes i danses tradicionals més populars de Cuba, el Carib i altres regions de Llatinoamèrica. L'herència africana i espanyola, presents tant en la música com el ball, ens faran comprendre d'on ve el concepte i la realitat afrocubana, que és d'on surten els actuals ritmes de la música llatina, pensats per a divertir i “sintonitzar” amb els demés.

 

Objectius:

- Tots els objectius implícits en una audició musical o concert: agafar gust per la música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques, tenir l'actitud adequada d'escolta i respecte per la música, els músics i els/les companys/es, etc.

- Conèixer els instruments propis de les cultures afrollatines, així com el seu origen, la seva evolució i les seves característiques principals.

- Conèixer característiques pròpies del llenguatge musical de diferents cultures i països

- Conèixer diferents estils de música afrollatina: son, salsa, rumba, guaguancó, mambo...

- Reproduir la clave, i altres patrons bàsics de ritmes afrollatins.

- Ser capaços de cantar tornades i coros de cançons afrollatines.


 

Continguts:

- Audició/concert amb els instruments més representatius de la música afrollatina.

- Fets històrics que ens ajudaran a entendre diferents aspectes d’importància cultural, geogràfica, musical, ètnica, sociològica, etc.

- Explicació tècnica (adequada a l'edat) de les caracerístiques, l'origen i l'evolució dels instruments presentats.

- Explicació dels diferents tipus de música i estils de la música afrollatina, així com de les seves característiques principals: el son, la rumba, la guaracha, el txa txa txa, l’habanera, el rock llatí, el jazz llatí, etc.

- Aprendre patrons rítmics d’acompanyament utilitzats en la música afrollatina.

- Aprendre tornades i coros de cançons afrollatines.

- Els instruments musicals que s'exposen en l'apartat “Instruments”.


  

Metodologia:

- Es tracta d'un audició/petit concert comentat de molt aprop.

- S'utilitza la paraula per tal d'explicar els instruments i els temes musicals que es van presentant i interpretar.

- S’acompanyen les explicacions amb imatges projectades per tal de contextualitzar més.

- S’ensenyen els ritmes i melodies de veu a partir de la imitació.

Instruments:

Naqqara, congues, bongós, güiro, pailes/rumberes, maraques, claves, cabassa, shekere, cajón, piano, kalimba, marímbula, esquella, etc.