Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Audicions didàctiques a l'aula

Carbassa, Carbasseta, Carba-sona

 

Carbassa, Carbasseta, Carba-sona

 

  La carbassa a part de ser una hortalissa molt sana, ha estat utilit­zada des de temps remots per fabricar instruments musicals de tot tipus: balàfon, kamale ngoni, shekere, güiro, sitar, xeremies, etc. 

Activitat de petit format, per a grups d'uns 25 alumnes, realitzada a l'aula per Dani Ibáñez, per a grups d'educació Infantil, Primària i Especial. També hi ha la possibilitat de realitzar la sessió per a 50 alumnes, en una aula adequada i espaiosa.

Descripció:

Audició/concert didàctic en el que veurem i escoltarem alguns dels instruments musicals més especials i característics construïts amb carbasses. Es mostraran instruments dels diferents families, percussió, vent i corda,  i de diferents països d'aquesta gran família que són els "carbassòfons": des del tambor d'aigua, al shekere, passant pel kamale ngoni i l'el.laborat sitar.

Coneixerem, veurem i escoltarem instruments dels cinc continents, amb les carbasses com a fil conductor.

Objectius:

- Tots els objectius implícits en una audició musical: agafar gust per la música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques, tenir l'actitud adequada d'escolta i respecte per la música, els músics i els/les companys/es, etc.

- Conèixer els instruments de vent de diverses cultures i països, així com els seu origen i les seves característiques principals.

- Conèixer característiques pròpies del llenguatge musical de diferents cultures i països

- Conèixer diferents països i regions del món a partir dels seus instruments i les seves músiques i sonoritats.

- Millorar l’auto coneixement i el coneixement mutu de les cultures de procedència dels alumnes provinents d'altres països a partir dels instruments presentats .

- Diferenciar els diferents instruments segons el seu so i les seves característiques.

- Conèixer a quina família pertany cada instrument.

- Conèixer aspectes musicals comuns de països aparentment diferents.

- Conèixer quines possibilitats sonores i acústiques té una carabassa.

- Conèixer i respectar altres músiques i instruments diferents als que els alumnes solen conèixer: els instruments “clàssics” (els de l'orquestra), els de músiques modernes, els de la cobla, etc.

Continguts:

- Audició/concert amb els instruments de vent més representatius d'algunes cultures i països.

- Explicació tècnica (adequada a l'edat) de les caracerístiques, l'origen i l'evolució dels instruments de vent més representatius de les principals cultures presentades.

- Explicació de les diferents famílies i tipus d'instruments, així com de les seves característiques.

- Explicació de la producció del so.

- Els instruments musicals que s'exposen en l'apartat “Instruments”.

Metodologia:

- Es tracta d'un audició/petit concert comentat de molt aprop.

- S'utilitza la paraula per tal d'explicar els instruments que es van presentant.

- Es fomenta la curiositat a partir de la sonoritat especial i diferent de molts dels instruments que es veuran i s'escoltaran.

- S'intenta partir d'allò conegut per arribar a allò nou, per tal que la comprensió i la interiorització siguin el més completes possibles.

Instruments:

Percussió: Tambor d'aigua, shekere, maraques, kalimbes, balàfon.

Corda: Berimbau, hectara, kamale ngoni, sitar.

Vent: hulusi, xeremies, tikrit.