Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Audicions didàctiques a l'aula

Cordes d'Arreu

 

Cordes d'Arreu

“El primer instrument musical de la humanitat, si no es té en compte la veu, va ser de corda, sense cap mena de dubte: l'arc de boca. Aquest era, senzillament, el mateix arc amb el que caçaven. Només calia acostar-lo als llavis i fer vibrar la corda tot modulant amb la boca”.

Activitat de petit format, per a grups d'uns 25 alumnes, realitzada a l'aula per en Dani Ibáñez, per a grups d'educació Primària. També hi ha la possibilitat de realitzar la sessió per a grups de 50 a 100 alumnes, en una aula adequada i espaiosa.

Tant si l'audició és per a grups de 25 com de 100 alumnes, es necessita un videoprojector o un canó amb pantalla, connectat a un ordinador, que serà aportat per la part contractant (Ceip, IES, Centre Cívic, Ajuntament, etc). Una altra opció encara més vàlida, és disposar d'una Pissarra Digital.

Descripció:

Audició/concert didàctic en el que veurem i escoltarem alguns dels instruments de corda pinçada més característics i curiosos d'arreu: del Magreb i dels països àrabs, de Grècia i Turquia, de la India,... i fins i tot de la península ibèrica.

De l'arc de boca, l'instrument musical més antic de tots, al berimbau brasileny, del llaut àrab al llaut ibèric, del baglama (la guitarra turca) al bouzouki grec fins arribar al sitar hindú. Veurem i escoltarem instruments de corda pinçada d'arreu i de tota mena.

Objectius:

- Tots els objectius implícits en una audició musical: agafar gust per la música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques, tenir l'actitud adequada d'escolta i respecte per la música, els músics i els/les companys/es, etc.

- Conèixer instruments de corda pinçada de diverses cultures i països, així com els seu origen i les seves característiques principals.

- Conèixer característiques pròpies del llenguatge musical de diferents cultures i països

- Conèixer diferents països i regions del món a partir dels seus instruments i les seves músiques i sonoritats.

- Millorar l’auto coneixement i el coneixement mutu de les cultures de procedència dels alumnes provinents d'altres països a partir dels instruments presentats .

- Diferenciar els instruments presentats segons el seu so i les seves característiques..

- Conèixer aspectes musicals comuns de països aparentment diferents.

- Conèixer el funcionament, les diferents parts i com es produeix el so en els instruments de corda pinçada.

- Conèixer i respectar altres músiques i instruments diferents als que els alumnes solen conèixer: els instruments “clàssics” (els de l'orquestra), els de músiques modernes, els de la cobla, etc.

Continguts:

- Audició/concert amb els instruments de corda pinçada més representatius d'algunes cultures i països.

- Explicació tècnica (adequada a l'edat) de les caracerístiques, l'origen i l'evolució dels instruments de corda pinçada que es presentaran.

- Explicació de les diferents parts de cada instrument, així com de la funcionalitat (el perquè), els materials i les tècniques amb què estan construïts.

- Els instruments musicals de corda pinçada que s'exposen en l'apartat “Instruments”.

Metodologia:

- Es tracta d'un audició/petit concert comentat de molt aprop.

- S'utilitza la paraula per tal d'explicar els instruments que es van presentant.

- Es fomenta la curiositat a partir de la sonoritat especial i diferent de molts dels instruments que es veuran i s'escoltaran.

- S'intenta partir d'allò conegut per arribar a allò nou, per tal que la comprensió i la interiorització siguin el més completes possibles.

- S'utilitzen les TIC (ordinador connectat a canó o videoprojector) per a reforçar, complementar i millorar les explicacions i les interpretacions.

 Instruments:

Arc de boca, berimbau, guembri, llaut àrab, llaut aragonès, mandolina, bandúrria, baglama, bouzouki, çumbus, balalaika, arpa xinesa, cítara i sitar hindú, etc.