Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Audicions didàctiques a l'aula

El perquè del so!

 

“Aquell que mira cap enfora, somia, mentre aquell qui mira cap a dins, desperta. Somiem i després despertem-nos...”

Quin so!!!! D’on ve? D’on surt?

Activitat de petit format, per a grups d'uns 25 alumnes de Primària, realitzada a l'aula per Jordi Parés. També hi ha la possibilitat de realitzar la sessió per a 50 alumnes, en una aula adequada i espaiosa.

Vídeos

Descripció:

Audició/concert didàctic en el que veurem i escoltarem alguns dels instruments més especials i característics d'algunes cultures i països del món de totes les famílies, amb l'objectiu de conèixer i comprendre el fet sonor. Es tracta d'intentar anar un xic més enllà de la simple explicació que els instruments sonen perquè es piquen, es bufen o es freguen, a partir d'instruments amb un so realment especial: els curiosos idiòfons (bols, campanes, flexaton, arpa de boca, serra musical...), el sitar amb les seves cordes sigmàtiques, el didgeridú, la flauta més gran del món (la fujara), la flauta sense forats (el tilinko), l'udú, etc.

Es mostraran instruments dels diferents famílies, grups i països: trompes, flautes de bec, flautes travesseres, flautes obliqües, instruments amb llengüeta, idiòfons (metall, ceràmica....), membranòfons, de corda pinçada, etc.

Veurem, escoltarem i coneixerem instruments de la Xina, de Turquia, de la India, del Tibet, de Syria, del Marroc, d'Egipte, de Brasil, d'Austràlia, de Mèxic, d'Eslovàquia, d'Hongria, de Sardenya, dels EUA ...

Objectius:

- Tots els objectius implícits en una audició musical: agafar gust per la música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques, tenir l'actitud adequada d'escolta i respecte per la música, els músics i els/les companys/es, etc.

- Conèixer i comprendre el fet sonor: les diferents maneres i tècniques de bufar, de percudir, de fregar, de pinçar, ...

- Conèixer instruments de totes les famílies, de diverses cultures i països, així com els seu origen i les seves característiques principals.

- Conèixer diferents països i regions del món a partir dels seus instruments i les seves músiques i sonoritats.

- Millorar l’auto coneixement i el coneixement mutu de les cultures de procedència dels alumnes provinents d'altres països a partir dels instruments presentats .

- Diferenciar i classificar els diferents instruments segons la tipologia de producció del so i les seves característiques sonores.

- Conèixer i respectar altres músiques i instruments diferents als que els alumnes solen conèixer: els instruments “clàssics” (els de l'orquestra), els de músiques modernes, els de la cobla, etc.

Continguts:

- Explicació del fet sonor i del fenomen de la producció del so: perquè el vent o l'aire es pot transformar en so, de quines maneres es pot bufar, què necessita una corda per a produir so, com es pot fer vibrar, quines maneres hi ha de percudir un instrument, com es pot produir i de quines maneres la fricció, etc.

- Comprendre més profundament la classificació del instruments en famílies i grups.

- Audició/concert amb instruments ètnics i tradicionals de totes les famílies per tal de poder comprendre com es produeix el so i la música.

- Explicació tècnica (adequada a l'edat) de les característiques, l'origen i l'evolució dels instruments que es presentaran.

- Els instruments musicals que s'exposen en l'apartat “Instruments”.

 Metodologia:

- Es tracta d'un audició/petit concert comentat de molt aprop.

- S'utilitza la paraula per tal d'explicar els instruments que es van presentant i el seu “funcionament”

- Es fomenta la curiositat a partir de la sonoritat especial i diferent de molts dels instruments que es veuran i s'escoltaran.

- S'intenta partir d'allò conegut per arribar a allò nou, per tal que la comprensió i la interiorització siguin el més completes possibles.

Instruments:

Trompes: didgeridú, trompa/cargol marí, shofar/banya de toro, trompeta “reciclada”, tub de submarinista...

Flautes (obliqües, travesseres i de bec): ney àrab i turc, qawala, bansuri hindú, kaval de bec turc, fujara eslovaca, tilinko hongarès, ocarina siciliana, etc.

Instruments de vent amb llengüeta: sipsi, xeremies eivissenc i mallorquí, chalumeaux (clarinet de butxaca), launedas, magrouna, duduk armeni, etc.

Instruments de Percussió: udú, bols i campanes tibetanes, serra musical, vibraslap, flexaton, derboukha, etc.

Instruments de corda: arc de boca, sitar hindú, violí nepalí, violí rajastaní, etc.

Altres: xiulets (de nas, de samba...), brunzidor, tub de lampista, etc.

Vídeos