Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Audicions didàctiques a l'aula

El Senyor dels Ritmes.

 

El Senyor dels Ritmes.

"L'home no fa ni escolta música; l'home és música"

Activitat de petit format, per a grups d'uns 25 alumnes de Primària, realitzada a l'aula per Aniol López o Marc Vila. També hi ha la possibilitat de realitzar la sessió per a grups de 50 alumnes a 100 alumnes, en una aula adequada i espaiosa, duta a terme per dos músics: Aniol López i Alex Guitart o Marc Vila.

Descripció:

Audició/concert didàctic en el que veurem i escoltarem alguns dels instruments de percussió més característics i curiosos d'arreu dels cicnc continents: del nord, el centre i el sud d'Àfrica, dels països àrabs, de Turquia, India, Iràn, de Llatinoamèrica, Brasil, etc.

Es mostraran diferents tipus d'instruments de percussió i de diferents països d'aquesta gran família: membranòfons amb forma de copa, els tambors més populars d'Àfrica, els instruments de so hipnòtic de l'Hindustan, la percussió afrocubana, la afrobrasilera, els països àrabs, etc.

Objectius:

- Tots els objectius implícits en una audició musical: agafar gust per la música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques, tenir l'actitud adequada d'escolta i respecte per la música, els músics i els/les companys/es, etc.

- Conèixer instruments de percussió de diverses cultures i països, així com els seu origen i les seves característiques principals.

- Conèixer característiques pròpies del llenguatge musical de diferents cultures i països

- Conèixer diferents països i regions del món a partir dels seus instruments i les seves músiques i sonoritats.

- Millorar l'autoconeixement i el coneixement mutu de les cultures de procedència dels alumnes provinents d'altres països a partir dels instruments presentats .

- Diferenciar els diferents instruments segons el seu so i les seves característiques.

- Conèixer els diferents tipus o famílies d'instruments de percussió.

- Conèixer aspectes musicals comuns de països aparentment diferents.

- Conèixer i respectar altres músiques i instruments diferents als que els alumnes solen conèixer: els instruments “clàssics” (els de l'orquestra), els de músiques modernes, els de la cobla, etc.

Continguts:

- Audició/concert amb els instruments de percussió més representatius d'algunes cultures i països del món.

- Explicació tècnica (adequada a l'edat) de les caracerístiques, l'origen i l'evolució dels instruments de percussió més representatius de les principals cultures presentades.

- Explicació de les diferents famílies i tipus d'instruments de percussió, així com de les seves característiques.

- Els instruments musicals de vent que s'exposen en l'apartat “Instruments”.

 

Metodologia:

- Es tracta d'un audició/petit concert comentat de molt aprop.

- S'utilitza la paraula per tal d'explicar els instruments que es van presentant.

- Es fomenta la curiositat a partir de la sonoritat especial i diferent de molts dels instruments que es veuran i s'escoltaran.

-S'intenta partir d'allò conegut per arribar a allò nou, per tal que la comprensió i la interiorització siguin el més completes possibles.

- HI HA DUES POSSIBILITATS, SEGONS INTERESSI AL MESTRE/A DE MÚSICA: es pot vertebrar l'audició a partir dels diferents continents/països/cultures o es pot tenir com a fil conductor les subfamílies/tipus d'instruments de percussió: membranòfons, idiòfons de fusta, idiòfons de metall, híbrids/mixtes, etc.

Instruments:

Membranòfons: derbukhes, djembe, bougarabú, bendir, pandero, riqq, panderetes, pandeiro, daf persa, tarija, bongós, naqqara, tabla hindú, mrindangam, zarb persa, kanjira, tama, etc.

Fusta: cajón flamenc, castanyoles (flamenques, mallorquines, ...), culleres, picacanyes, tejoletas, etc.

Metall: qarqebs, cròtals (àrabs, tibetans, xinesos...), plats turcs (crash, splash, ride...), gongs, campanes i bols tibetans, agogos, culleres, cabassa, etc.

Híbrids i altres: udú, flexaton, vibraslap/quijada de caballo, percussions “reciclades”, shekere, etc.

Vídeos

Vídeos