Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Audicions didàctiques a l'aula

Els Instruments Musicals de la Mediterrània

 

Els Instruments Musicals de la Mediterrània

La Mediterrània és el bressol de la nostra civilització i la de moltes altres. És doncs, molt important conèixer les nostres arrels, les nostres influències i les nostres diferències. Deixem-nos endur per les ones...”

 

Els instruments musicals de la Mediterrània.

 

Activitat de petit format realitzada a l'aula, per a grups d'uns 25 alumnes.

 

Sessió realitzada per en Jordi Parés pensada per a grups de Primària.

 

També hi ha l'opció de dos músics, amb en Dani Ibáñez, especialista en corda pinçada, per a grups més nombrosos (de 50 a 100 alumnes) en aules adequades: aules polivalents, biblioteques, aules d'audiovisuals, etc.

 

Descripció

Es tracta d'un repàs en viu dels instruments més importants de la Mediterrània: les flautes obliqües (neys i qavales àrabs, kavals búlgars, turcs i dels balcans...), els instruments de vent amb llengüeta (xeremies mallorquí, sipsi turc, launedas sard, magrouna i arghul egipci, la gralla, la zurna turca...), la corda (la guitarra, el llaut àrab, el bouzuqui grec, el baglama turc...) i la percussió: els panderos i bendirs, les castanyoles i els qraqebs, el derboukha, etc.

 

Objectius

- Tots els objectius implícits en una audició musical: agafar gust per la música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques, tenir l'actitud adequada d'escolta i respecte per la música, els músics i els/les companys/es, etc.

- Conèixer els instruments més importants de la Mediterrània, així com els seu origen i les seves característiques principals.

- Conèixer característiques pròpies del llenguatge musical de diferents cultures i països

- Conèixer països i regions de la Mediterrània a partir dels seus instruments i les seves músiques i sonoritats.

- Millorar l'autoconeixement i el coneixement mutu de les cultures de procedència dels alumnes provinents de països mediterranis.

- Diferenciar els diferents instruments segons el seu so i les seves característiques.

- Conèixer a quina familia pertany cada instrument.

- Conèixer aspectes musicals comuns de països aparentment diferents.

- Conèixer i respectar altres músiques i instruments diferents als que els alumnes solen conèixer: els instruments “clàssics” (els de l'orquestra), els de músiques modernes, els de la cobla, etc.

 

Continguts

- Audició/concert amb els instruments més representatius de les principals cultures de la mediterrània.

- Explicació tècnica (adequada a l'edat) de les caracerístiques, l'origen i l'evolució dels instruments musicals més representatius de les principals cultures mediterrànies.

- Els instruments musicals que s'exposen en l'apartat “Instruments”.

 

Metodologia

- Es tracta d'un audició/petit concert comentat de molt aprop.

- S'utilitza la paraula per tal d'explicar els instruments que es van presentant.

- Es fomenta la curiositat a partir de la sonoritat especial i diferent de molts dels instruments que es veuran i s'escoltaran.

- S'intenta partir d'allò conegut per arribar a allò nou, per tal que la comprensió i la interiorització siguin el més completes possibles.

- HI HA DUES POSSIBILITATS, SEGONS INTERESSI AL MESTRE/A DE MÚSICA: es pot vertebrar l'audició a partir dels diferents països/cultures o es pot tenir com a fil conductor les famílies d'instruments.

 

Instruments

 

Vent

- flautes: neys de Marroc, Egipte, Syria i Turquia, qavales d'Egipte i Syria, Kaval de Turquia i Serbia, frula romanesa, flabiol eivissenc, ocarina siciliana,

- amb llengüeta: xeremies mallorquins i eivissencs, zummara del Magreb (Tunis, Argelia i Marroc), launedas sard, arghul i magrouna d'Egipte, gralla catalana, gaita marroquina ("gralla"marroquina), zurna turca, mey o balaban turc (la llengüeta doble més gran del món), clarinet de butxaca i clarinet turc, sipso turc, ...

- trompes: trompa marina (cargol de mar), banya de toro (o shofar)...

 

Corda

guitarra, llaüt àrab, baglama turc, bouzuki djura grec, ....

 

Percussió.

Bendir, derboukha, qarqebs, castanyoles (eivissenques, espanyoles, turques...), cròtals, riq, panderetes, arpa de boca de Sicilia (scarpapienseri o camarruni), picacanyes, ...