Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Tallers de percussió a l'aula

Fes música amb el teu ordinador

 

Les eines necessàries per a la creació musical estan més a l'abast que mai. Qui no té un ordinador a casa? No necessitem gaire més per a crear i gravar les nostres cançons. Coneguem i aprenguem, doncs, com fer-ho.”

 

Activitat de petit format, per a grups d'uns 25 alumnes, realitzada a l'aula per en Dani Ibáñez per a alumnes de 5è i 6è de Primària i per a tots els cursos de Secundària. També hi ha la possibilitat de realitzar la sessió per a grups de 50 a 100 alumnes, en una aula adequada i espaiosa. Tant si l'audició és per a grups de 25 com de 100 alumnes, es necessita un videoprojector o un canó amb pantalla, connectat a un ordinador, que serà aportat pel centre educatiu. Una altra opció és disposar d'una Pissarra Digital.

Descripció

Sessió didàctica i demostració sobre què es necessita i com s'utilitza per a enregistrar música: els ordinadors, els programes, el seu funcionament, el material complementari i necessari, els conceptes i passos bàsics, etc.

En aquesta sessió veurem en directe com es crea i s'enregistra música: els ordinadors, les targetes i interfaces d'audio, la taula de mescles, els cables i connectors, els editors i programes d'enregistrament, els instruments virtuals, els loops, els seqüenciadors, els efectes, el corrector de pitch, l'audio, el midi i l'usb.

Objectius

- Tots els objectius implícits en una audició musical: agafar gust per la música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques, tenir l'actitud adequada d'escolta i respecte per la música, els músics i els/les companys/es, ...

- Conèixer el material necessari per a la creació musical, així com les seves característiques, possibilitats i utilitats.

- Conèixer diferents tipus de programes per a l'enregistrament i edició de música.

- Ser capaços d'enregistrar so i música, així com saber-lo organitzar i editar.

Continguts

- Tipus d'ordinador: d'usuari bàsic als estudis professionals.

- Programari: editors de mostres, seqüenciadors musicals, estudis de gravació virtuals, programes per Djs, instruments virtuals, efectes, ...

El Sistema MIDI: Musical Instruments Digital Interface.

- Perifèrics: teclats, controladors, amplificació, microfonia i cablejat,

- Les targetes d'audio

- Gravació per pistes.

- Creació amb mostres i sampling

 

Metodologia

- Es tracta d'una sessió, explicada pas a pas, de creació musical i edició d'audio.

- S'utilitza la paraula per tal d'explicar tots els passos necessaris.

- S'utilitza videoprojector o pissarra digital per veure de manera detallada tots els processos que s'han de realitzar.

- Es fomenta la curiositat a partir de la “màgia” de la creació i l'enregistrament de so i música pròpia.

- S'intenta partir d'allò conegut per arribar a allò nou, per tal que la comprensió i la interiorització siguin el més completes possibles.