Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Audicions didàctiques a l'aula

Flautes del Món

 

Flautes del Món

L'energia no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Es necessita tan poc perquè el vent es transformi en so... o de fet el vent ja sona?!

Activitat de petit format, per a grups d'uns 25 alumnes, realitzada a l'aula per Jordi Parés, per a grups d'educació Primària. També hi ha la possibilitat de realitzar la sessió per a 50 alumnes, en una aula adequada i espaiosa.

Descripció:

Audició/concert didàctic en el que veurem i escoltarem alguna de les flautes més característiques i curioses d'arreu: del nord, el centre i el sud d'Europa, del Magreb i dels països àrabs, de la India i la Xina, de Llatinoamèrica, etc.

Es mostraran diferents tipus de flautes i de diferents països d'aquesta gran família: flautes de bec, flautes travesseres, flautes obliqües, flautes globulars, etc. De la flauta més gran del món a la flauta sense forats, passant per les flautes del desert i dels encantadors de serps.

Vídeos

BANSURI: una flauta hindú, que fa més de 2000 anys que es toca, i que sona així...

Vídeos

dvinitsa flauta doble d'Azerbadjan

Objectius:

- Tots els objectius implícits en una audició musical: agafar gust per la música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques, tenir l'actitud adequada d'escolta i respecte per la música, els músics i els/les companys/es, etc.

- Conèixer flautes de diverses cultures i països, així com els seu origen i les seves característiques principals.

- Conèixer característiques pròpies del llenguatge musical de diferents cultures i països

- Conèixer diferents països i regions del món a partir dels seus instruments i les seves músiques i sonoritats.

- Millorar l’auto coneixement i el coneixement mutu de les cultures de procedència dels alumnes provinents d'altres països a partir dels instruments presentats .

- Diferenciar els diferents instruments segons el seu so i les seves característiques.

- Conèixer els diferents tipus o famílies de flautes.

- Conèixer aspectes musicals comuns de països aparentment diferents.

- Conèixer el funcionament com es produeix el so en els instruments de vent: com i perquè el vent/aire es transforma en so.

- Conèixer i respectar altres músiques i instruments diferents als que els alumnes solen conèixer: els instruments “clàssics” (els de l'orquestra), els de músiques modernes, els de la cobla, etc.

Continguts:

- Audició/concert amb els instruments de vent més representatius d'algunes cultures i països.

- Explicació tècnica (adequada a l'edat) de les caracerístiques, l'origen i l'evolució dels instruments de vent més representatius de les principals cultures presentades.

- Explicació de les diferents famílies i tipus d'instruments de vent, així com de les seves característiques.

- Explicació de la producció del so: com l'aire es transforma en so.

- Els instruments musicals de vent que s'exposen en l'apartat “Instruments”.

Metodologia:

- Es tracta d'un audició/petit concert comentat de molt aprop.

- S'utilitza la paraula per tal d'explicar els instruments que es van presentant.

- Es fomenta la curiositat a partir de la sonoritat especial i diferent de molts dels instruments que es veuran i s'escoltaran.

- S'intenta partir d'allò conegut per arribar a allò nou, per tal que la comprensió i la interiorització siguin el més completes possibles.

- HI HA DUES POSSIBILITATS, SEGONS INTERESSI AL MESTRE/A DE MÚSICA: es pot vertebrar l'audició a partir dels diferents continents/països/cultures o es pot tenir com a fil conductor les subfamílies/tipus de flautes: obliqües, travesseres, amb trencavents, globulars, etc.

Instruments:

Flautes obliqües: ney àrab, ney turc, qawala, kaval turc, kaval búlgar, kaval serbi, xiao xinès, shakuhachi japonès, ....

Flautes travesseres: bansuri, dizi, occidental, de PVC...

Flautes amb trencavents: frula romanesa, kaval “de bec” turc, fujara eslovaca, tilinko hongarès, low i thin wisttle celtes, ocarina (globular) siciliana, moseño bolivià, tarka boliviana, etc.

Altres: xiulets (de nas, de samba,etc.) sikús, brunzidor, serra musical, tub de lampista, etc.

Material didàctic i material complementari per a un treball posterior a l'apartat d'Annexos.

Vídeos