Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Audicions didàctiques a l'aula

L'home dels Vents

 

L'home dels Vents

El vent existeix des dels temps més remots. Ja bufava i feia sonar elements molt abans de l'aparició de la vida. I un cop l'home va arribar i evolucionar, què va ser capaç de fer amb el vent?

 

Activitat de petit format, per a grups d'uns 25 alumnes, realitzada a l'aula per Jordi Parés, per a grups d'educació Infantil i Primària. També hi ha la possibilitat de realitzar la sessió per a 50 alumnes, en una aula adequada i espaiosa.

Descripció:

Audició/concert didàctic en el que veurem i escoltarem alguns dels instruments musicals més especials i característics de la família del vent de països llunyans. Es mostraran instruments dels diferents grups i de diferents països d'aquesta gran família: trompes, flautes de bec, flautes travesseres, flautes obliqües, instruments amb llengüeta, amb llengüeta doble i amb doble llengüeta, etc.

Coneixerem, veurem i escoltarem flautes i instruments de vent de països molt llunyans: de la Xina a Turquia, passant per India i Syria, fins arribar al Marroc tot atravessant Egipte; de Brazil al EUA passant per Bolivia i Equador.

Vídeos

Aquí teniu el didgeridú australià, de la familia de les trompes...

Vídeos

Aquí teniu alguns instruments de vent de llengüeta simple: el sipsi turc, el xeremies mallorquí i eivissenc, el magrouna egipci, el launedas sard, ...

Instruments de Vent amb Llengüeta Simple.

Objectius:

- Tots els objectius implícits en una audició musical: agafar gust per la música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques, tenir l'actitud adequada d'escolta i respecte per la música, els músics i els/les companys/es, etc.

- Conèixer els instruments de vent de diverses cultures i països, així com els seu origen i les seves característiques principals.

- Conèixer característiques pròpies del llenguatge musical de diferents cultures i països

- Conèixer diferents països i regions del món a partir dels seus instruments i les seves músiques i sonoritats.

- Millorar l’auto coneixement i el coneixement mutu de les cultures de procedència dels alumnes provinents d'altres països a partir dels instruments presentats .

- Diferenciar els diferents instruments segons el seu so i les seves característiques.

- Conèixer a quina família pertany cada instrument.

- Conèixer aspectes musicals comuns de països aparentment diferents.

- Conèixer el funcionament com es produeix el so en els instruments de vent: com i perquè el vent/aire es transforma en so.

- Conèixer i respectar altres músiques i instruments diferents als que els alumnes solen conèixer: els instruments “clàssics” (els de l'orquestra), els de músiques modernes, els de la cobla, etc.

Continguts:

- Audició/concert amb els instruments de vent més representatius d'algunes cultures i països.

- Explicació tècnica (adequada a l'edat) de les caracerístiques, l'origen i l'evolució dels instruments de vent més representatius de les principals cultures presentades.

- Explicació de les diferents famílies i tipus d'instruments de vent, així com de les seves característiques.

- Explicació de la producció del so: com l'aire es transforma en so.

- Els instruments musicals de vent que s'exposen en l'apartat “Instruments”.

Metodologia:

- Es tracta d'un audició/petit concert comentat de molt aprop.

- S'utilitza la paraula per tal d'explicar els instruments que es van presentant.

- Es fomenta la curiositat a partir de la sonoritat especial i diferent de molts dels instruments que es veuran i s'escoltaran.

- S'intenta partir d'allò conegut per arribar a allò nou, per tal que la comprensió i la interiorització siguin el més completes possibles.

- HI HA DUES POSSIBILITATS, SEGONS INTERESSI AL MESTRE/A DE MÚSICA: es pot vertebrar l'audició a partir dels diferents països/cultures o es pot tenir com a fil conductor les famílies/grups d'instruments: les trompes, les flautes obliqües, les flautes travesseres, les flautes de bec,

Instruments:

Trompes: didgeridú, trompa/cargol marí, shofar/banya de toro, trompeta “reciclada”, tub de submarinista...

Flautes (obliqües, travesseres i de bec): ney àrab i turc, qawala, kaval turc, romanès i serbi, bansuri hindú, dizi xinès, frula romanesa, kaval de bec turc, fujara eslovaca, tilinko hongarès, low i thin wisttle celtes, ocarina (globular) siciliana, moseño bolivià, tarka boliviana, quena peruana...

Instruments de vent amb llengüeta: sipsi, xeremies eivissenc i mallorquí, zummara, chalumeaux (clarinet de butxaca), hulusi, launedas, magrouna, arghul, duduk/mey/balaban, ...

Altres: xiulets (de nas, de samba...), sikús, brunzidor, serra musical, tub de lampista, etc.

Vídeos

El brunzidor australià, més que un instrument sonor, un telèfon curiós....