Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Audicions didàctiques a l'aula

La Bateria i la seva història

 

"La bateria, és l´ instrument que més entenen els petits, degut a la seva lògica mecànica com a instrument de percussió amb una immediata acció - reacció."

La Bateria i la seva Història

Activitat de petit format, realitzada a l'aula per Isaac Casadevall, per a grups de 25 alumnes d'educació Infantil i Primària. També hi ha la possibilitat de realitzar la sessió per a 50 alumnes, en una aula adequada i espaiosa.

Descripció

La sessió té una durada d´ uns 50 minuts i consta de tres parts que tot seguit es resumeixen i que son “Història de la bateria”, “Com funciona la bateria?” i “Qui vol tocar la bateria?”.


A través d´imatges projectades (PDI o projector) i de components d´una bateria de veritat, expliquem als nens l´origen africà dels timbals i l´oriental dels plats, i com amb els anys, s´ajunten aquests components per formar-ne la bateria que coneixem ara.

Seguidament expliquem els estils musicals i com la bateria agafa el seu paper dins una banda, amb breus pinzellades de solfeig rítmic.

 

Com funciona la bateria ?

Hem arribat al moment d´explicar que ens cal i com ho hem de fer per tocar la bateria. Expliquem les virtuts de la coordinació, la preparació física, la pràctica i el fet de tocar en equip dins un conjunt.

 

Aquesta part, la fem amb una bateria electrònica connectada a un equip de so, per tal que sigui una activitat compatible amb les que s´estan fent a d´altres aules del centre.

Per acabar aquesta part, fem una demostració de tres estils musicals molt populars i ben diferenciats tant per estil com per situació geogràfica. Aquests, son el jazz, el rock i la música llatina.


 

Qui vol tocar la bateria ?

Després de provar de muntar algun ritme amb algun professor o professora, cosa que als nens els hi fa molta gracia ja que semblen exercicis fàcils, tots els alumnes que ho vulguin, podran provar de tocar la bateria de manera organitzada.