Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Audicions didàctiques a l'aula

La Història de la Guitarra

 

La Història de la Guitarra

“Sis senyoretes primetes que saben cantar molt bé sonen si algú les toca i canvien de veu si convé”

 

Activitat de petit format, per a grups d'uns 25 alumnes, realitzada a l'aula per en Dani Ibáñez per a alumnes de Primària i Secundària. També hi ha la possibilitat de realitzar la sessió per a grups de 50 a 100 alumnes, en una aula adequada i espaiosa. Tant si l'audició és per a grups de 25 com de 100 alumnes, es necessita un videoprojector o un canó amb pantalla, connectat a un ordinador, que serà aportat per la part contractant (Ceip, IES, Centre Cívic, Ajuntament, etc). Una altra opció és disposar d'una Pissarra Digital.

Descripció:

Audició/concert didàctic en el que veurem i escoltarem algunes de les guitarres més representatives de la història de la música. Començant per la seva “invenció” i continuant per la seva evolució, coneixerem les característiques més importants de cada tipus de guitarres.

Del guembri a la guitarra acústica, passant per la guitarra electroacústica i la guitarra elèctrica, fins arribar a la guitarra midi. Veurem la guitarra clàssica o espanyola, la guitarra turca (dita baglama) i fins i tot la guitarra virtual.

No podem conèixer del tot el món de les guitarres sense veure i escoltar els seus “extres”, “acompanyants” i complements: les pues, els amplificadors, l'slide, els pedals d'efectes i els multiefectes, l'e-bow, els loopers ... fins arribar a la informàtica.

En definitiva, guitarres de totes les èpoques i per a tots els gustos: per a fer blues, rock, jazz, flamenc, metall, pschodellia, funk, experimental, etc.

Objectius:

- Tots els objectius implícits en una audició musical: agafar gust per la música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques, tenir l'actitud adequada d'escolta i respecte per la música, els músics i els/les companys/es, etc.

- Conèixer els diferents tipus de guitarres, així com el seu origen, evolució i característiques principals.

- Conèixer característiques pròpies del llenguatge musical utilitzat pels estils musicals propis de cada guitarra, així com l'estètica de les músiques de cada tipus de guitarra.

- Conèixer diferents èpoques/períodes de la història a partir de la guitarra, la seva evolució, els tipus diferents d'instruments, les músiques realitzades, etc.

- Diferenciar els diferents tipus de guitarra així com els diferents estils de música presentats.

- Conèixer el funcionament, les diferents parts i com es produeix el so en els diferents tipus de guitarra.

Conèixer i respectar altres músiques i instruments diferents als que els alumnes solen conèixer: els instruments “clàssics” (de l'orquestra), els de la cobla, etc.

Continguts:

- Audició/concert amb els diferents tipus de guitarra: acústica, clàssica o espanyola, electroacústica, elèctrica, midi, fertless, ...

- Explicació tècnica (adequada a l'edat) de la història, l'origen, l'evolució i les característiques de les diverses guitarres que es presentaran.

- Explicació de les diferents parts de cada instrument, així com de la funcionalitat (el perquè), els materials i les tècniques amb què estan construïts.

- Els “complements” i “acompanyants” de la guitarra: la pues, l'slide, l'amplificador, els pedals d'efectes, l'ebow, els processadors d'efectes, l'ordinador, el midi, etc.

- Els principals efectes de so: distorsionadors, reverberadors, chorus, delays, flangers, phasers, wah wah, etc.

- Els diferents tipus de música que es poden interpretar amb cada tipus de guitarra: blues, jazz, folk, rock, funk, metal, electrònica, etc.

Metodologia:

- Es tracta d'un audició/petit concert comentat de molt aprop.

- S'utilitza la paraula per tal d'explicar les guitarres i els “complements” que es van presentant.

- S'utilitzen les TIC (ordinador connectat a canó o videoprojector) per a reforçar, complementar i millorar les explicacions i les interpretacions.

- Es fomenta la curiositat a partir de la sonoritat especial i diferent de molts dels instruments que es veuran i s'escoltaran.

- S'intenta partir d'allò conegut per arribar a allò nou, per tal que la comprensió i la interiorització siguin el més completes possibles.

Instruments:

Guitarres: arc musical (l'instrument musical més antic de la història), guembri o guitarra de tortuga, guitarra acústica, guitarra clàssica, guitarra turca (baglama), guitarra electroacústica, guitarra elèctrica, guitarra midi, etc.