Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Tallers de percussió

Percutim Percutam!!!

 

Percutim Percutam!!!

Activitat de petit format, per a grups d'uns 25 alumnes d'Escola Bressol i Ed. Infantil i Ed. Especial realitzada a l'aula per Jordi Parés o Dani Ibáñez.

Descripció:

Taller circular i molt dinàmic en el que aprendrem com sonen i com es toquen diferents instruments de percussió: l'udú, els bongós, els panderos quadrats, el djembé, la derbuka... Descobriment del món sonor que comformen els instruments de percussió, les accions que poden produïr so, ritmes i patrons bàsics, com tocar en grup, jocs rítmics, improvisació... són alguns dels aspectes que treballarem.

Objectius:

- Tots els objectius implícits en la pràctica instrumental: agafar gust per la música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques, aprendre com fer sonar l'instrument i els seus sons bàsics, tenir l'actitud adequada d'escolta i respecte per la música, aprendre a tocar en grup i respectar els músics i els/les companys/es, etc.

- Conèixer els diferents instruments de percussió que presentem, el seu origen i les seves característiques.

- Conèixer les diferents accions (tècniques) per a produïr so, en el món de la percussió.

- Aprendre a diferenciar els diferents instruments segons el seu so i les seves característiques.

- Aprendre a controlar i coordinar els moviments, discriminar el fort i el fluix, el ràpid i el lent, aprendre a seguir la pulsació i a imitar ritmes senzills adequats a l'edat.

Continguts:

- Explicació tècnica (adequada a l'edat) de les caracerístiques, l'origen  dels instruments de percussió que utilitzarem.

- Les accions que produeixen so en el món de la percussió: picar/percudir en totes les seves, fragar, sacsejar

- Com ens hem de col.locar per a tocar correctament, els moviments i posicions bàsiques de mans i braços i com produir els sons bàsics.

- Treballarem: so-silenci, fort-fluix, ràpid-lent i també l'agut i el greu.

- el secret del ritme: la repetició.

- Com tocar en grup.

- Aprendre a tocar amb precisió tot respectant el tempo.

Metodologia:

- Es tracta d'un taller de pràctica instrumental en el que aprendrem per imitació de manera àgrafa,  vaja, sense partitures, com es fa a molts països del món no occiedental

- S'utilitza la paraula per tal d'explicar els instruments que es van presentant.

- Es fomenta la curiositat a partir de la sonoritat especial i diferent de molts dels instruments que es veuran i s'escoltaran.

-S'intenta partir d'allò conegut per arribar a allò nou, per tal que la comprensió i la interiorització siguin el més completes possibles.