Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Audicions didàctiques a l'aula

Un Món d'Instruments

 

Un Món d'Instruments
“Si la música és una manera de connectar amb un mateix i amb el món que ens envolta, quan més conegu em, més podrem connectar amb nosaltres mateixos i amb el món.”
  • Activitat de petit format realitzada a l'aula, per a grups d'uns 25 alumnes.

  • Sessió realitzada per en Jordi Parés per a grups de Infantil, Primària i Secundària.

  • També hi ha l'opció de dos músics, amb en Dani Ibáñez, especialista en corda pinçada, per a grups més nombrosos (de 50 a 100 alumnes) en aules adequades: aules polivalents, biblioteques, aules d'audiovisuals, etc.

Descripció:

Es tracta d'una audició d'instruments musicals de tot tipus (vent, corda i percussió) dels 5 continents: veurem des d'instruments d'Oceania, instruments asiàtics (xinesos, hindús, tibetans, vietnamites, ...), instruments europeus (mediterranis, de centreeuropeus, de països nòrdics, de Catalunya...), africans i americans.

Es presentaran, s'explicaran i es tocaran alguns dels instruments més característics i representatius dels cinc continents.

Vídeos

Objectius:

- Tots els objectius implícits en una audició musical: agafar gust per la música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques (melodies, ritmes, ...), tenir l'actitud correcta d'escolta i respecte per la música, els músics i els/les companys/es, etc.

- Conèixer els instruments més importants de diferents cultures d'àmbit mundial, així com els seu origen i les seves característiques principals.

- Conèixer característiques pròpies del llenguatge musical de diferents cultures i països.

- Conèixer països i regions del món a partir dels seus instruments i les seves músiques i sonoritats.

- Millorar l’auto coneixement i el coneixement mutu de les cultures de procedència dels alumnes provinents d'altres països.

- Diferenciar els diferents instruments segons el seu so i les seves característiques.

- Conèixer a quina família i cultura pertany cada instrument.

- Conèixer aspectes musicals comuns de països aparentment diferents i/o llunyans.

- Conèixer i respectar altres músiques i instruments diferents als que els alumnes solen conèixer: els instruments “clàssics” (els de l'orquestra), els de músiques modernes, els de la cobla, etc.

Continguts:

- Audició/concert amb els instruments més representatius d'algunes de les principals cultures dels cinc continents.

- Explicació tècnica (adequada a l'edat) de les característiques, l'origen i l'evolució dels instruments musicals més representatius de les principals cultures mediterrànies.

- Els instruments musicals que s'exposen en l'apartat “Instruments”.

Metodologia:

- Es tracta d'un audició/petit concert comentat de molt a prop.

- S'utilitza la paraula per tal d'explicar els instruments que es van presentant.

- Es fomenta la curiositat a partir de la sonoritat especial i diferent de molts dels instruments que es veuran i s'escoltaran.

- S'intenta partir d'allò conegut per arribar a allò nou, per tal que la comprensió i la interiorització siguin el més completes possibles.

- HI HA DUES POSSIBILITATS, SEGONS INTERESSI AL MESTRE/A DE MÚSICA: es pot vertebrar l'audició a partir dels diferents països/cultures o es pot tenir com a fil conductor les famílies d'instruments.

Instruments:

- Sitar, hectara i bansuri de la India; xiao, hulusi, guanzi i dizi la la Xina; bols, campanes i violí del Tibet; arpes de boca del Vietnam...

- Digeridú i brunzidor australià.

- Ney, qavala, llaut, baglama, magrouna, zurna, zummara, derbouka, sipsi, arghul ... dels països àrabs.

- Fujara, frula, xeremies, gralla, low i thin wistle, kaval, dvinitsa, tilinko, bouzuki, launedas, ocarina, .... de països europeus.

- Quena, moseño, xiulet de nas, xiulet de samba, qüica, saxo de bambú, harmònica de blues, serra musical, güiro, pal de pluja...del continent americà.

- Djembe, udú, kalimba, tama, balàfon... del continent africà.

Audios