Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Audicions Didàctiques a l'Aula, Tallers de Percussió, Dansa i Espectacles

Audicions didàctiques a l'aula

 

Audicions didàctiques a l'aula

Les audicions didàctiques tenen una durada 55/60 minuts, aproximadament, i són  realitzades a les aules dels vostres centres ( aula espaiosa, ordinària o de música ) per músics professionals, al voltant de diferents eixos temàtics. Aquests, us presenten, expliquen i sonen els seus instruments; dels 5 continents, per families, per tipus, per cultures...

Cada audició està pensada per a grups/classe de 25/27 alumnes aproximadament, ja que un dels seus punts forts, a part de l'exotisme de la majoria d'instruments que portem,  és la proximitat entre el músic i els/les alumnes. Disposem de material didàctic complementari per a realitzar un treball d'aprofundiment, així com de fitxes didàctiques, per tal de realitzar un treball posterior a les nostres audicions, per tal de millorar la interiorització dels nous coneixements adquierits.

 CLICA SOBRE LA QUE VULGUIS...