Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Tallers de percussió

La Cuina dels Ritmes

 

La Cuina dels Ritmes

"La Cuina dels Ritmes”. Ed. Infantil i Primària.

60 minuts dedeicats a la pràctica instrumental, al fenomen sonor i sobretot al ritme, a través dels estris de cuina. Després d’una petita presentació i demostració introductòria, descobrirem aquests instruments culinaris i gastronòmics tot tocant-los, els propis alumnes seran els protagonistes i artistes.

Descripció

La percussió és la familia d'instruments més fàcil de tocar, des del punt de vista de la producció del so. Els instruments de percussió són relativament senzills de tocar. Només cal picar, sacsejar, fregar o rascar, per a fer-los sonar. I a qualsevol cuina hi trobarem un munt d'estris per a poder picar i fer ritmes. La música és allà on la volguem trobar.

Un cop la cuina apunt i la taula parada, farem bullir l'olla i prepararem una truita: agafarem uns ous, els sacsejarem, els batrem al plat amb batedors, hi posarem sal i .... ritme!!!. A remenar!!!!

 

A partir d'aquí, anirem coneixent estris de cuina i quins ritmes farem amb cadscún d'ells: olles, cassoles, paelles, morters, ... a part de culleres, cullarots , “palillos” xinesos, batedors, bols, gots didals, tapes, garrafes... Aquests són alguns dels estris de cuina que farem sonar.... Bé. estris no, "estriments"!!

Amb les culleres aprendrem a fer ritmes a l'estil irlandès, dues culleres en una sola mà i a poc a poc anirem agafant el so, la pulsació i el ritme.

Deixem que els més petits es deixin seduïr pel la màgia i el joc que suposa el món de la percussió. Ah, tampoc ens podem oblidar d'alguns invents culinaris modern: la picadora, el minipimer i la liquadora. Això sí, són per a fer música un xic més robòtica i electrònica.

Objectius:

- Tots els objectius implícits en la pràctica instrumental: agafar gust per la música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques, aprendre com fer sonar l'instrument i els seus sons bàsics, tenir l'actitud adequada d'escolta i respecte per la música, aprendre a tocar en grup i respectar els músics i els/les companys/es, etc.

- Conèixer els diferents estris de cuina, com a instruments de percussió que presentem, les seves característiques i com els farem sonar.

- Conèixer les diferents accions (tècniques) per a produïr so, i els seus elements (curt/llarg, Greu agut, ràpid/lent...) en el món de la cuina: sacsejar, percudir, fregar, rascar....

- Aprendre a diferenciar els diferents “estriments” segons el seu so i les seves característiques.

- Aprendre a controlar i coordinar els moviments, discriminar el fort i el fluix, el ràpid i el lent, aprendre a seguir la pulsació i a imitar ritmes senzills adequats a l'edat.

Continguts:

- Explicació tècnica (adequada a l'edat) de les caracerístiques de cada “estriment” que utilitzarem.

- Les accions que produeixen so en el món de la percussió: picar/percudir en totes les seves, fragar, sacsejar

- Com ens hem de col.locar per a tocar correctament, els moviments i posicions bàsiques de mans i braços i com produir els sons bàsics.

- Treballarem: so-silenci, fort-fluix, ràpid-lent i també l'agut i el greu.

- El secret del ritme: la repetició.

- Com tocar en grup.

- Aprendre a tocar amb precisió tot respectant el tempo.

- Aprendre a seguir les instruccions del director.

Metodologia:

- Es tracta d'un taller de pràctica instrumental en el que aprendrem per imitació de manera àgrafa, vaja, sense partitures, com es fa a molts països del món no occiedental

- S'utilitza la paraula per tal d'explicar els “estriments” que es van presentant.

- Es fomenta la curiositat a partir de la sonoritat especial i diferent de molts dels estris que es veuran i s'escoltaran.

-S'intenta partir d'allò conegut per arribar a allò nou, per tal que la comprensió i la interiorització siguin el més completes possibles.